Acreditación Web de Interés Sanitario

jueves, 25 de marzo de 2010

Prijecte Tu ajudes - Millorar la qualitat de vida dels malalts amb dolor

ORIGEN: http://www.tuajudes.com/votar/1079

Descripció del projecte: L’associació de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica del Garraf aposta enguany per un projecte integrador des d’una visió global del malalt afectat de FM. Es portarà a terme un monogràfic dels temes que envolten aquesta malaltia, amb l’objectiu d’informar i donar eines per fer front als diferents símptomes que pateixen. Els temes escollits son els següents: estrès i simptomatologia associada. Dolor. Regulació de l’activitat. Ansietat i depressió. Queixes i funcions cognitives. Adaptació social i ocupacional. Afectivitat i sexualitat. Educació familiar. Formació en salut.
Territori: Garraf     Àmbit: Dependència
Codi de votació: 1079Import sol·licitat: 19.800 €
Descripció ampliada del projecte: A la fibromiàlgia (FM), per les seves característiques pròpies, se li assigna un tipus de tractament que no és curatiu sinó que pretén ser preventiu d’uns símptomes i pal·liatius d’uns altres. Donat que es tracta d’un trastorn amb una variada simptomatologia i amb una considerable comorbiditat amb altres trastorns psiquiàtrics i físics en l’actualitat, han estat provats tractaments de diversa naturalesa. Entre ells els tractaments més utilitzats en l’actualitat són el tractament farmacològic, l’exercici físic i la teràpia psicològica (en particular des de la psicologia cognitiva - conductual). Actualment existeix evidencia de tractaments sols o en combinació des d’una vessant biopsicosocial de la malaltia. Degut aquestes circumstancies i desprès de treballar tres anys consecutius amb malalts de fibromiàlgia, obtenint una gran acceptació per part dels malalts, tant de la intervenció psicològica portada a terme l’any 2008, i els tallers (l’any 2009) per millorar l’atenció, la percepció i la memòria, es vol dedicar el proper treball a intentar millorar la qualitat de vida d’aquests pacients des d’una vessant integradora. Per això es realitzaran monogràfics dels múltiples símptomes que afecten als malats de fibromiàlgia, de manera que siguin independents uns dels altres, donant així la possibilitat d’assistència a un major nombre d’interessats. En alguns estudis s’ha demostrat l’eficàcia dels tractaments multidisciplinars en pacients amb FM., obtenint millores en diferents àrees com en el control del dolor, la capacitat d’afrontament, el canvi de les creences en vers el dolor, la capacitat funcional i els símptomes d’ansietat i depressió, a més de la incorporació al lloc de feina. En aquest projecte considerarem les següents àrees d’actuació en FM: estrès i simptomatologia associada. Dolor. Regulació de l’activitat. Ansietat i depressió. Queixes i funcions cognitives. Adaptació social i ocupacional. Afectivitat i sexualitat. Educació familiar. Formació en salut.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Recuerda, tus comentarios 👍 me ayudan a mejorar, y a tí a consultar alguna duda. En mis textos, en las palabras técnicas, siempre intento poner un link que te lo explique, haz clic en la palabra y ya 😊

¿TIENES UN COMENTARIO PARA MI?